Crustacea

Nota de escopo

Grupo de artrópodes mandibulados, caracterizados pela presemça de apêndices birramosos, dois pares de antenas e carapaça desenvolvida que recobre tórax e a cabeça.

Nota de escopo (en-GB)

Group of mandibulate arthropods with birramous appendages, two pairs of antennae and a well-developed carapace covering head and thorax.

Nota de escopo (es)

Grupo de artrópodos mandibulados con apéndices birrámeos, dos pares de antenas y caparazón bien desarrollado que cubre la cabeza y el tórax.

Termo aceito: 27-Fev-2012