Hemiptera

Nota de escopo

Ordem de insetos hemimetábolos com asas dobráveis sobre o dorso, com o primeiro par de asas maior que o segundo, cabeça pequena, aparelho bucal sugador, variando de tamanho, dobrado ventralmente sob o corpo. Podem apresentar dois tipos de asas anteriores  -  Homoptera, com asas anteriores membranosas, com venação mais espessa e Heteroptera, com asas anteriores, chamadas de hemiélitro, mais quitinizadas, principalmente na parte proximal, com as margens distais mais membranosas.

Nota de escopo (en-GB)

Order of hemimetabolous insects with wings folding on the back of the body, the first wing pair larger than the second, small head and sucking mouthparts of varying size ventrally folded under the body. These animals may have two types of anterior wings - Homoptera, membranous anterior wings with thicker venation and Heteroptera, with anterior wings called hemielytron, more chitinised, especially in their proximal part, with distal margins more membranous.

Nota de escopo (es)

Orden de insectos hemimetábolos con alas plegables sobre el dorso del cuerpo, primer par de alas más grande que el segundo, cabeza pequeña y piezas bucales adaptadas para succión, de tamaño variable y plegadas en la parte ventral del cuerpo. Estos animales pueden tener dos tipos de alas anteriores - homópteras, alas membranosas con venación más gruesa; y heterópteras, con alas anteriores denominadas hemiélitros, más quitinadas, sobre todo en su parte proximal, y con los márgenes distales más membranosos.

Hemiptera
Termo aceito: 27-Fev-2012