dsDNA-RT

Nota de escopo

Vírus de DNA fita dupla que se replica em RNA e, posteriormente, se replica em DNA através da enzima transcriptase reversa.

Nota de escopo (en-GB)

Double-stranded DNA virus which is first replicated as RNA and later back to DNA by the enzyme reverse transcriptase.

Nota de escopo (es)

Virus de ADN de doble cadena  que se  primeramente en ARN y despúes de vuelta a ADN por la enzima transcriptasa inversa.

dsDNA-RT
Termo aceito: 27-Fev-2012