Plesiomorphy

  1. Início
  2. Plesiomorphy
Plesiomorphy
  • Plesiomorphy (ThesBio: thesaurus of biodiversity / en-US) EQ Plesiomorfia
Termo aceito: 02-Ago-2012