Oceanografia Física

  1. Início
  2. Disciplinas
  3. Oceanografia
  4. Oceanografia Física
Nota de escopo

Estudo dos fenômenos e propriedades físicos dos ambientes oceânicos, costeiros e transicionais.  A oceanografia física ocupa-se das características das massas de água e pesquisa fenômenos como: marés, correntes marítimas, ondas, entre outros.

Nota de escopo (en)

The study of phenomena and physical properties of oceanic, coastal, and transitional environments. Physical oceanography envolves the study of characteristics of water bodies and phenomena, such as tides, oceanic currents, waves.

Nota de escopo (es)

Estudio de fenómenos y propiedades físicas de los ambientes oceánicos, costeros y de transición. La oceanografía física trata de las características de las masas de agua y investiga fenómenos tales como las mareas, las corrientes marítimas, las olas, entre otros.

Oceanografia Física
Termo aceito: 27-Fev-2012