Resilience

  1. Início
  2. Resilience
Resilience
  • Resilience (ThesBio: thesaurus of biodiversity / en-US) EQ Resiliência
Termo aceito: 14-Jun-2012